CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH

THỜI HẠN BẢO HÀNH

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

THAY ĐỔI THIẾT KẾ

THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG XE Ở NƯỚC NGOÀI

NHỮNG VẤN ĐỀ KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HÀNH

        Điều lệ bảo hành này không áp dụng cho các trường hợp được xem như thiệt hại do việc sử dụng xe, thiệt hại về thời gian, do những bất tiện, phiền phức hay những thiệt hại liên quan đến việc sử dụng xe.
       Cũng không bao gồm những thiệt hại hay tác hại đến quyền sở hữu cá nhân, hoặc chi phí để đưa xe bị hỏng đến Đại Lý. Điều lệ bảo hành cũng không áp dụng cho các trường hợp:

BẢO DƯỠNG XE ĐỊNH KÌ

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KÌ

TẠI SAO BẢO DƯỠNG ĐỊNH KÌ LÀ QUAN TRỌNG

TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH

SỬA CHỮA BẢO HÀNH

SUZUKI QUẢNG BÌNH – ĐỨC HÙNG AUTO

📌QL1A – Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình.
☎️Hotline Kinh Doanh: 083.681.5252 (24/7)
☎️Hotline Dịch Vụ: 0911.766.566

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *