XE DU LỊCH SUZUKI

New XL7 EURO 5
Thêm năng động, thêm mạnh mẽ

Tiêu thụ nhiên liệu: Từ 5,85L/100km
Giá: 599.900.000 VND (VAT)

New XL7 Sport Limited EURO 5
Thêm năng động, thêm mạnh mẽ

Tiêu thụ nhiên liệu: Từ 5,85L/100km
Giá: 609.900.000 VND (VAT)

New Hybrid Ertiga EURO 5
Vạn dặm song hành, mở lối sống xanh

Tiêu thụ nhiên liệu: Từ 5,05L/100km
Giá: 538.000.000 VND (VAT)

New Swift EURO 5
Nâng tầm phong cách

Tiêu thụ nhiên liệu: Từ 4,40L/100km
Giá: 559.900.000 VND (VAT)

New Ciaz EURO 5
Sự lựa chọn thông minh

Tiêu thụ nhiên liệu: Từ 4,72L/100km
Giá: 534.900.000 VND (VAT)